Svesni smo koliko je u današnje vreme važno poznavati strane jezike kako bismo na putovanjima sa lakoćom mogli da komuniciramo ili kako bismo bolje upoznali kulturu nekog naroda, ali smo isto tako svesni i da svetski jezici imaju izuzetno važno mesto u poslovnom svetu. Engleski jezik je odavno postao jedan od najdominantnijih jezika koji se koriste u poslovnoj komunikaciji, te je ovakav kurs prikladan za sve zaposlene ljude koji ne žele da propuste priliku da napreduju na poslu, ali i za nezaposlene koji žele da dobiju što bolje poslovne ponude.

Kurs poslovnog engleskog jezika traje 2 meseca. Časovi se održavaju u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno i traju 60 minuta. U izvodjenju nastave koristimo veoma autentične udžbenike i prikladan nastavni materijal koji olakšava savladavanje gramatičkih pravila i vokabulara neophodnih za pregovaranje, telefoniranje, držanje prezentacija, učestvovanje na poslovnim sastancima, ali i formalno pismeno izražavanje.

Polaznicima je prilikom upisa omogućeno i besplatno ulazno testiranje, čime se rasporedjuju na jedan od tri nivoa- početni, srednji ili napredni.

POZOVI
RUTA