Nemački jezik govori 128 miliona ljudi u 38 zemalja sveta. To je jezik nauke, biznisa i kulture, i spada u jedan od tri najčešće učena jezika na svetu. Takođe, ovo je i treći najčešće korišćeni jezik na internetu. U modernom svetu, poznavanje nemačkog jezika postalo je velika prednost i prilikom konkurisanju za mnoge poslove.

Naši kursevi Vam omogućavaju da brzo i lako steknete nove i usavršite već postojeće jezičke veštine. Kursevi se organizuju u malim grupama, od 6 do 8 polaznika, što omogućava da predavači svakom polazniku posvete posebnu pažnju i proprate njihov napredak. Akcenat je svakako na usavršavanju konverzacijskih veština, ali istovremeno podstiču i razvoj ostalih jezičkih kompetencija- razumevanje odslušanog teksta, razumevanje pročitanog teksta i pisano izražavanje. Želimo da Vam pomognemo da slobodno koristite strani jezik u svakodnevnim formalnim I neformalnim situacijama, pa se veći deo vežbi izvodi kroz rad u paru, grupni rad, ali i zajedničke projekte i radionice.

Kursevi se odvijaju po savremenim metodama uz korišćenje modernih udžbenika eminentnih svetskih izdavača i brojnih dodatnih audio i video materijala.

Časovi su dinamični, interaktivni i zanimljivi, a nastava se odvija u prijatnoj i opuštenoj atmosferi uz stručne predavače koji će Vam pomoći da lako i brzo aktivirate stečeno znanje.

Opšti kurs nemačkog jezika traje tri meseca, a nastava se održava u beogradskom naselju Mirijevo dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta.

Prilikom upisa se vrši besplatno ulazno testiranje čime se utvrđuje Vaš nivo znanja, a po završetku kursa svaki polaznik dobija i sertifikat o završenom nivou.

POZOVI
RUTA