Ovakvi kursevi namenjeni su svima koji žele da savladaju engleski jezik postepeno i temeljno, uz profesionalni pristup naših predavača i primenu najsavremenijih metoda učenja. Program opštih kurseva engleskog jezika podeljen je na 6 nivoa, od početnog (A1) do višeg (C2). Svakom polazniku omogućeno je besplatno ulazno testiranje ćime se utvrdjuje nivo znanja i pronalazi adekvatna grupa. Nakon svakog nivoa polaznici polažu test i time dobijaju sertifikat o završenom nivou.

Opšti kursevi engleskog jezika traju 3 meseca, a nastava se održava u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Trudimo se da termine održavanja časova usaglasimo sa raspoloživim vremenom naših polaznika. Nastava se izvodi u manjim grupama od 6 do 8 učenika, pri čemu je svaki polaznik aktivno uključen u sve aktivnosti tokom celog časa, a predavači se mogu maksimalno posvetiti svakom učeniku i pratiti njegov napredak. Časovi su dinamični i zanimljivi i izvode se u prijatnoj i podsticajnoj atmosferi, što polaznicima olakšava sam proces savladavanja engleskog jezika.

Fokus ovih kurseva je na savladavanju konverzacijskih veština uz primenu tema i vokabulara koji se lako mogu koristiti u svakodnevnim situacijama. Vežbanja se izvode kroz rad u parovima, grupni rad i zajedničke diskusije, ali i kroz različite kvizove, igrice i slične aktivnosti. Pored osnovnih udžbenika eminentnih svetskih izdavača, predavači koriste i različite zanimljive audio i video materijale koji dodatno olakšavaju savladavanje svih jezičkih veština- sporazumevanje na engleskom jeziku, razumevanje pročitanog teksta, razumevanje onoga što čujete i pismeno izražavanje.

POZOVI
RUTA