Naša škola je prilagodila svoju ponudu svim starosnim grupama, te tako nudimo i kurseve engleskog jezika namenjene učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola. Godišnji kursevi za srednjoškolce traju devet meseci, a časovi se održavaju u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno i traju 75 minuta.

Nastavni program obiluje temama koje su zanimljive polaznicima i podstiču ih da aktivno učestvuju u svim nastavnim aktivnostima. Neke od tema koje se obradjuju na časovima engleskog jezika su literatura, film, muzika, nauka, sport, moda… Časovi su izuzetno dinamični, interaktivni i zanimljivi. Primenjujemo konverzacijski metod koji se pokazao kao izuzetno dobar jer navodi polaznike da od samog početka koriste jezik koji uče i aktiviraju svoje znanje. U nastavi koristimo svetski priznate udžbenike koji podržavaju ovaj metod, ali i brojne audio i video materijale koji učenicima olakšavaju da utvrde znanje koje već poseduju ali i da ga prošire.

Časovi su bazirani na programu po kome se radi u srednjim školama koje učenici pohadjaju. Samim tim im pomažemo da lakše i brže savladaju školsko gradivo i pripreme se za usmena i pismena testiranja, ali i da prošire svoje znanje, obogate vokabular i steknu neophodno samopouzdanje u komunikaciji na engleskom jeziku. Nastava se izvodi kroz rad u paru, grupni rad, individualna izlaganja, debate, ali i različite kvizove i igrice koje olakšavaju usvajanje vokabulara i gramatičkih pravila, kao i njihovu primenu u svakodnevnim situacijama. Pred učenike se neprestano postavljaju novi izazovi te im časovi nikada nisu monotoni.

Ukoliko učenici redovno pohadjaju časove i polože završni test, dobijaju i sertifikat o nivou znanja koji su dostigli.

POZOVI
RUTA