Godišnji kursevi engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta, od 5 do 6 godina, traju deset meseci. Časovi se održavaju u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno, i traju 45 minuta. Nastava se odvija u prijatnom i podsticajnom ambijentu sa uvek raspoloženim profesorima, a male grupe od najviše 5 polaznika omogućavaju profesorima da se posvete svakom detetu i da prate i podstiču njegov napredak.

Mališani se upoznaju sa osnovnim pojmovima engleskog jezika koje već dobro poznaju na maternjem jeziku, a kroz različite igre, pesmice, glumu i kreativan rad naučiće da zavole engleski jezik. Deca ovog uzrasta vešto oponašaju profesore i njihov izgovor i imaju veliki potencijal za usvajanje stranog jezika poput maternjeg. Samim tim veoma brzo i lako usvajaju nove reči i izraze na spontan i prirodan način, a potom su podstaknuti da ih upotrebljavaju u različitim realnim situacijama.

Naši iskusni predavači se trude da nastavni plan i program u potpunosti prilagode uzrastu učenika. Koristimo najnovije svetski priznate udžbenike i obilje audio i video materijala i igrica koje u velikoj meri olakšavaju deci usvajanje gradiva i podstiču njihov psiho-fizički i socijalni razvoj. Učenje postaje zanimljiv process, a deca sa uživanjem učestvuju u svim nastavnim aktivnostima.

POZOVI
RUTA