Godišnji kursevi engleskog jezika za osnovce traju devet meseci. Nastava se održava u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno, a časovi traju 60 minuta. Časovi su uvek dinamični, interaktivni i zanimljivi i odvijaju se u prijatnoj, opuštenoj i podsticajnoj atmosferi, što učenje čini zabavnim i zanimljivim procesom. Deca će naučiti da zavole engleski jezik i da sa lakoćom prevazidju sve poteškoće u učenju.

U nastavi koristimo svetski priznate udžbenike koji podržavaju konverzacijski metod, ali i brojne druge audio i video materijale. Aktivnosti na času se izvode kroz rad u paru, grupni rad, individualna izlaganja, debate, ali i raznovrsne kvizove i igrice koje olakšavaju usvajanje vokabulara i gramatičkih pravila. Polaznici su podstaknuti da od samog početka govore na stranom jeziku i aktiviraju svoje znanje.

Časovi engleskog jezika bazirani su na programu po kome učenici rade u školama i omogućavaju im da lakše i brže savladaju školsko gradivo, da se pripreme za pismene i usmene testove, obogate svoj rečnik i oslobode se u komunikaciji na engleskom jeziku, ali isto tako pred njih postavljaju i brojne izazove kako bi proširili njihovo znanje i razvili sve jezičke veštine. Nastava prati zanimljiv i savremen program koji kod dece budi svest o važnosti stranih jezika u životu i sadrži teme koje su im zanimljive i koje će ih podstaći da aktivno učestvuju na svakom času.
Kurs prati školski kalendar, raspuste, praznike i neradne dane. Oni koji redovno pohadjaju časove i polože završni test dobijaju i sertifikat o postignutom nivou znanja.

POZOVI
RUTA