Konverzacijski kursevi engleskog jezika traju 3 meseca, a nastava se održava u beogradskom naselju Mirijevo dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena. Ovakvi kursevi su idealni za one koji već poseduju odredjeno znanje engleskog jezika i žele da ga sa lakoćom primene u svakodnevnoj komunikaciji, na putovanjima ili u komunikaciji sa poslovnim partnerima.

Često se dešava da polaznici u odredjenom trenutku dožive jezičku barijeru i nisu u mogućnosti da kažu na engleskom jeziku ono što žele, uprkos tome što poseduju dosta dobro znanje, poznaju gramatička pravila i imaju veliki fond reči. To nije nimalo retka ili neobična pojava. Stvar je u tome što polaznici poseduju pasivno znanje i nisu često u prilici da koriste engleski jezik. Konverzacijski kursevi Vam nude idealnu priliku da budete izloženi jeziku koji usavršavate i na taj način izbegnete ovakve situacije.

Kursevi su koncipirani tako da poboljšaju Vaše sposobnosti usmenog izražavanja u svakodnevnim situacijama, ali i da povećaju nivo samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku. Časovi su bogati raznovrsnim aktivnostima koje se izvode kroz rad u parovima, grupni rad, zajedničke diskusije i različite prezentacije kojima možete izložiti svoje statove na jeziku koji učite. Nastava se izvodi u manjim grupama od najviše 5 polaznika, kako bi svako imao što više vremena za usmeno izlaganje. Pored aktivnog rada na konverzaciji, ovakvi časovi treniraju i Vaše veštine slušanja, kao I moć razumevanja onoga što čujete.

Naši stručni profesori na ovakvim kursevima imaju zadatak da Vas podstaknu i pomognu da Vaše izlaganje bude što tečnije i ispravnije.

POZOVI
RUTA