Intenzivni kursevi engleskog jezika namenjeni su polaznicima koji imaju dovoljno slobodnog vremena i žele da budu što više izloženi stranom jeziku koji uče i na taj način brže ovladaju njime, ali i za one koji žele da obnove znanje koje već imaju. Na ovakvim kursevima, nastava se izvodi 3 puta nedeljno, a časovi traju 90 minuta.

Kursevi su osmišljeni tako da poboljšaju sve Vaše jezičke veštine- čitanje, pisanje, razumevanje onoga što čujete , ali pre svega sporazumevanje na engleskom jeziku. Fokus ovih kurseva je na savladavanju konverzacijskih veština uz primenu tema i vokabulara koji se mogu koristiti u svakodnevnim situacijama. Vežbanja se izvode kroz rad u parovima, grupni rad, ali i zajedničke diskusije, pri čemu je svaki polaznik aktivno uključen u sve aktivnosti tokom časa. Časovi su zanimljivi i dinamični i izvode se u prijatnoj i podsticajnoj atmosferi, što polaznicima olakšava usvajanje novih znanja.

Tokom nastave se koriste svetski priznati udžbenici, ali i razni audio i video materijali koji će Vaše časove učini još zanimljivijim.

Po završetku kursa, polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat o stečenom nivou znanja.

POZOVI
RUTA