Tokom cele godine možete se upisati na željeni kurs stranog jezika.
Na kurseve se možete prijaviti tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili putem mejla i zakazati besplatno ulazno testiranje kojim ćemo utvrditi vaš nivo znanja i rasporediti vas u odgovarajuću grupu.
Termine održavanja kursa utvrdjujemo nakon kreiranja grupe. Trudimo se da vreme održavanja časova uskladimo kako bi termini bili odgovarajući za sve polaznike. Nastava u školi se održava tokom celog dana, radnim danima i vikendom.
Opšti kurs engleskog ili nemačkog jezika traje 3 meseca, a časovi se održavaju dva puta nedeljno po 90 minuta.
Na našim kursevima engleskog jezika koristimo jednojezične udžbenike izdavačkih kuća Pearson Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press… Na kursevima nemačkog jezika koristimo udžbenike izdavačkih kućaHueber Verlag, Klett...Udžbenici se biraju prema nivou znanja polaznika. Na kursevima sa osnovcima i srednjoškolcima koristimo redovne školske udžbenike sa mnoštvom dodatnih materijala kako bismo proširili znanje koje već poseduju i pomogli im da se bolje pripreme za pismene i usmene testove. U radu sa polaznicima koji se opredele za individualne kurseve koristimo one udžbenike koji najviše odgovaraju potrebama polaznika i tempu nastave. Cena svih materijala koji se koriste prilikom nastave je oko 1500 dinara.
Profesori koji rade u centru za jezike ENGLISARA su diplomirani profesori Filološkog fakulteta u Beogradu sa velikim iskustvom u svom poslu i u radu primenjuju samo najsavremenije metode nastave. Odlikuje ih veliko strpljenje, kreativnost i predanost poslu.
Ukoliko ste već učili strani jezik, neophodno je da uradite besplatno ulazno testiranje na osnovu koga ćemo utvrditi koji nivo znanja posedujete i koji nivo bi vam odgovarao.
Grupu možete promeniti ako Vam nivo ili termin nastave ne odgovaraju.
Ne postoji mogućnost promene smena. Upravo iz tog razloga organizujemo i vikend kurseve koji odgovaraju svima koji tokom radne nedelje ne mogu da se uklope u neku od ponudjenih grupa.
Cene zavise od vrste kursa za koji se opredelite.
Uplatu je moguće izvršiti u školi gotovinom, ili preko računa škole. Uplata za prvi mesec se može izvršiti prilikom upisa ili na prvom času, dok se za svaki naredni mesec može platiti do 7 dana nakon početka nastave.
Kursevi se plaćaju mesečno, tako da sami možete da odredite koliko dugo ćete pohadjati časove u našoj školi.
Dužina trajanja časova zavisi od kursa koji pohađate. Časovi traju 60, 75 ili 90 minuta.
Maksimalan broj polaznika zavisi od vrste kursa na koji ste upisani. Cilj nam je da broj polaznika bude odgovarajući za aktivnosti koje se sprovode na časovima, kako bi predavači mogli da se posvete podjednako svakom polazniku. Na opštim kursevima maksimalan broj polaznika u grupi je 8, dok je na konverzacijskim 5 polaznika.
U našoj skoli radi se po najsavremenijim metodama. U radu primenjujemo konverzacijski metod koji se pokazao kao dosta dobar način da polaznici razviju sve 4 osnovne jezičke veštine (čitanje, pisanje, razumevanje onoga što čujete i izražavanje) uz korišćenje udžbenika svetskih izdavača i brojnih drugih audio i video materijala.
Prednost individualne nastave je u tome što je profesor fokusiran isključivo na Vas i Vaše probleme u savladavanju engleskog jezika. Samim tim, u mogućnosti je da prilagodi kurs Vašim potrebama i time ubrza Vaš napredak. Individualni kursevi organizuju se za polaznike svih starosnih grupa i nivoa znanja.
Prednost grupne nastave je u tome što osim interakcije sa profesorom možete raditi i u parovima ili manjim grupama, što dosta doprinosi razvijanju Vaših jezičkih veština. Grupni časovi mogu biti dosta raznovrsniji i zanimljiviji pošto predavač može organizovati različite kvizove, igrice i slične aktivnosti.
Rad kod kuće je neophodan kako biste što pre savladali gradivo koje je odrađeno na časovima. Što je izloženost jeziku veća to je napredak brži.
Da. Nakon završenog kursa polaznici ukoliko nisu propustili više od 20% nastave polažu završni test i dobijaju sertifikat o završenom kursu.
Sertifikat dobijen po završetku nekog od našuh kurseva možete koristi prilikom konkurisanja za posao u našoj zemlji.
U slučaju da polaznik koji se upisao na grupnu nastavu izostane sa odredjenih časova, nadoknada se ne vrši. Propuštene oblasti, ukoliko smatraju da je to potrebno, polaznici mogu nadoknaditi dodatnim časovima koji se organizuju nezavisno od kursa i u dogovoru sa polaznikom. Škola je u obavezi da organizuje nadoknadu isključivo ukoliko je profesor otkazao čas.
Deo naše ponude su i kursevi engleskog jezika namenjeni predškolcima, kao i deci školskog uzrasta. Pored nastavnog materijala koriste se i razni dodatni materijali koji časove čine dosta zanimljivijim za decu.
Za učenike osnovnih i srednjih škola nastava svakako prati udžbenike koji se koriste u matičnim školama i time pomaže deci da bolje savladaju školsko gradivo i pripreme se za pismene i usmene testove. Medjutim, na časovima se prelazi i gradivo koje je naprednijeg nivoa, čime deca lakše usavršavaju svoje jezičke veštine.
Na kursevima se uvode i kraći domaći zadaci koji podstiču decu da što više budu izložena jeziku koji uče i da lakše i brže savladaju gradivo koje se prelazi na časovima.
POZOVI
RUTA