U skladu sa trenutnom situacijom do kraja meseca septembra svim polaznicima nudimo popust u iznosu od 50% na trenutne cene.


Popust u iznosu od 50% na trenutne cene primenjuje se za sve mesece od početka do kraja upisanog kursa.

NAZIV KURSANEDELJNO
ČASOVA
CENA
DIN/MESEC
Opšti engleski28.000
Intenzivni engleski311.000
Superuntenzivni engleski516.000
Intenzivni individualni engleski322.000
Super individualni engleski536.000
Konverzacijski engleski211.000
Poslovni engleski214.000
Poluindividualni engleski212.000
Individualni engleski216.000
Engleski za predškolce23.600
Engleski za osnovce25.000
Engleski za srednjoškolce26.000
Opšti nemački29.000
Poluindividualni nemački213.000
Individualni nemački217.000


Popust u iznosu od 50% na trenutne cene primenjuje se za polaznike koji počnu sa pohađanjem časova.

NAZIV ČASATRAJANJE
MINUTA
CENA
DINARA/ČAS
Čas 60602.000
Čas 75752.400
Čas 90903.000

POZOVI
RUTA